Begeleiding

Time-Aut. biedt individuele ambulante begeleiding en groepsbegeleiding op maat. De individuele ambulante begeleiding kan zowel thuis of op een plaats naar keuze zijn, zoals bijvoorbeeld op school, werk/stage of op de sportclub.

De groepsbegeleiding vindt momenteel plaats op de Leeuwerik 33 in Sprang-Capelle, de huidige groepsgrootte is maximaal 4 cliënten in verband met een beperkte ruimte. Uiteraard gaat Time-Aut. de mogelijkheden bekijken voor een externe groepsruimte wanneer hier meer vraag naar is.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, neem gerust contact met ons op.

Werkwijze

Wanneer u meer informatie wilt hebben over de mogelijkheden en eventuele aanmelding kunt u via de mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Naar aanleiding van uw hulpvraag wordt er een kosteloos intake gesprek gepland. Tijdens het intake gesprek zal de zorgvraag besproken worden en wordt er gekeken naar doelen die op dat moment het beste passen bij de ontwikkeling van uw kind. Ook wordt het uurtarief besproken.

Wanneer u als ouder kiest voor Time-Aut. wordt de zorgovereenkomst opgesteld en door beide partijen getekend. Tevens ontvangt u van ons (of u downloadt) een intake-formulier waarop u alle informatie over uw kind in kunt vullen. Dit is nodig om een zo compleet mogelijk beeld van uw kind te krijgen. Uiteraard gaat Time-Aut zorgvuldig om met deze informatie. Wanneer de zorgovereenkomst en het intake-formulier zijn ontvangen, wordt er een vaste ambulant begeleider aangewezen voor uw kind, zodat er ten alle tijden een bekend gezicht in uw gezin werkzaam is.

De ambulant begeleider start zo snel mogelijk en heeft de eerste weken met name een observerende rol binnen uw gezin. Na ongeveer een maand wordt het zorgplan opgesteld en besproken.

De doelen vanuit dit plan worden (half) jaarlijks geëvalueerd. Uiteraard zijn er regelmatig evaluatiemomenten waarbij de ambulant begeleider en ouders in gesprek gaan over de voortgang en nieuwe mogelijkheden.

Cliendo

Time-aut werkt met een elektronisch cliëntendossier (ECD). Dit doen wij door middel van het platform: Cliendo. In Cliendo houden wij rapportages bij van onze cliënten, stellen we doelen, maken we het plan van aanpak en houden we (agenda)afspraken bij. Door te werken met Cliendo houden we alle informatie overzichtelijk, veilig en altijd binnen handbereik. Time-Aut werkt transparant en met Cliendo heeft u als ouder/verzorger dan ook altijd inzage in het dossier van uw eigen kind. 

Begeleiders

Binnen Time-Aut. zijn momenteel 2 ambulant begeleiders werkzaam.

Zij hebben beide jaren ervaring op het gebied van ASS, ADHD, verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Zij zijn beide, naast de werkzaamheden van Time-Aut. werkzaam in het speciaal onderwijs. Daarnaast blijven zij zich ontwikkelen en bijscholen op gebieden die voor Time-Aut. belangrijk zijn, bijvoorbeeld het volgen van trainingen over sensorische informatieverwerking, cursussen van verschillende ondersteunende didactieken wat betreft cognitieve gedragstherapie en diverse gerelateerde opleidingen in de pedagogische sector.

Time-Aut is aangesloten bij de IBVA (Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten). Daarnaast is Time-Aut ook SKJ geregistreerd.

 

Dennis van Wanrooij

Ambulant begeleider

Bestuurder

Lindsay van Wanrooij

Ambulant begeleider

Autisme Specialist

Bestuurder